MRMP


 

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest organem konsultacyjnym Rady Miasta Poznania, powołanym w 2014 roku z inicjatywy uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych. Każda taka szkoła w mieście ma prawo zgłosić jednoosobową reprezentację. 

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwa 2 lata. Pierwszą sesję nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Poznania, a w jej trakcie wybierane jest prezydium, które samodzielnie przewodzi pracom Młodzieżowej Rady.

Głównymi zadaniami MRMP jest reprezentowanie interesów poznańskiej społeczności uczniowskiej na szczeblu samorządowym, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i projektów, promowanie idei samorządowej oraz inicjowanie projektów mających na celu urozmaicenie życia młodych poznaniaków i poznanianek. 

Poznańska rada mimo, że nie należy do najstarszych w Polsce to już dwukrotnie została uhonorowana nagrodą dla Najlepszej Młodzieżowej Rady w Polsce. 

Bardzo ściśle współpracuje ona z radnymi miejskimi oraz wydziałami Urzędu Miasta nad kwestiami dotyczącymi lokalnej młodzieży. Wraz z Wydziałem Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej udało się jej opracować program “Poznań Młodych 2025”, który wyznacza kierunki polityki miasta na rzecz młodych na lata 2019-2025. 

Od 4 lat organizuje Kongres Samorządów Uczniowskich Szkół Średnich Miasta Poznania, w trakcie którego SU z całego miasta spotykają się na wspólnych warsztatach, debatach i prelekcjach, wymieniają się doświadczeniami i nawiązują współpracę.

Dane kontaktowe