Instrukcja. Jak wyszukać dopasowaną dla Ciebie szkołę średnią w Poznaniu?

 

To zadanie dla naszej dopasowywarki – dzięki której po raz pierwszy w Polsce możesz wyświetlić ranking szkół według własnych zasad. Uwzględniając oprócz matury także atmosferę w szkole oraz przyjemność z nauki. To naprawdę proste!


Krok 1. Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze szkoły

Na stronie głównej portalu ustaw trzy suwaki wskazując jaką ważność mają dla Ciebie trzy cechy które analizuje portal. Ważność tych cech ustawiasz w skali od 1 do 100%. Są to:

Wyniki z matur. Określa jak ważne są dla ciebie wyniki egzaminu maturalnego, pisanego pod koniec czwartej klasy w liceach ogólnokształcących lub piątej w technikach i szkołach branżowych. 

Atmosfera w szkole. Tu wskazujesz jak ważna jest dla ciebie atmosfera panująca w danej szkole. Pomyśl o tym jak chciałbyś/ałabyś, żeby wyglądały relacje pomiędzy uczniami, czy to jak nauczyciele traktują uczniów.

Przyjemność z nauki. Określa za jak ważną uważasz jakość nauczania w twojej przyszłej szkole. Zastanów się nad twoim oczekiwanym poziomem nauczania, czy o stosowaniu nowoczesnych metod przez nauczycieli.

Pole do wpisania liczby punktów. To umowna liczba, którą możesz wyliczyć na podstawie swoich zakładanych wyników egzaminów i ocen końcowych, lub na bazie ocen semestralnych i egzaminu próbnego. W tę rubrykę wpisujesz ilość punktów, jaką będziesz mieć lub zakładasz, że będziesz mieć, podczas końcowego etapu rekrutacji.

Ranking wyświetli tylko te szkoły które (na podstawie danych z poprzedniego roku) przyjmowały uczniów z Twoim poziomem punktów (im niższą wartość podasz tym mniej szkół będzie wyświetlanych w rankingu).

Nie wyświetlamy szkół do których z taką liczbą punktów rok temu nie można było się dostać. Portal dodatkowo 'zwiększa’ podane przez Ciebie punkty 0 5 jako pewien zapas.

Teraz pozostało wcisnąć przycisk „wyszukaj szkoły„.


Dodatkowe wyjaśnienia.

Uwaga: Pamiętaj że chodzi tu o ważność danej cechy a nie jej wartość.

Czyli przykładowo:

  • ustawienie wagi 80% dla „Wyniki z matur” nie oznacza że szukasz szkół które mają wyniki z matur na poziomie 80%! Portal interpretuje to jako ważność – poziom 80% oznacza że wyniki z matur są dla Ciebie bardzo ważne. I jeżeli inne cechy ustalisz na niskim poziomie to faktycznie wyniki z matur będą mocno ważyły na kolejności szkół w rankingu
  • ustawienie wagi 50% dla „Wyniki z matur”oraz np. 100% dla Atmosfera w szkole oznacza, atmosfera w szkole jest dla Ciebie dużo ważniejsza niż wyniki z matur. Wtedy na pierwszych miejscach w rankingu będą szkoły w których uczniowie wskazali na świetną atmosferę, a wyniki z matur nie będą bardzo istotne.

Najlepiej sprawdzić to 'bawiąc się’ ustawieniami suwaków – tak aby sprawdzić kilka różnych rankingów.


Krok 2. Lista z wynikami (raport dopasowywarki szkół)

Portal wyświetli listę szkół posortowaną według „poziomu dopasowania” do twoich kryteriów oraz ustawionej ważności poszczególnych cech (matura, atmosfera, przyjemność z nauki). Szkoła najlepiej dopasowana uzyskuje dopasowanie=100% a kolejne uzyskują niższe dopasowania (w zależności od uzyskanej łącznej punktacji). Przykładowo wygląda to tak:

Dodatkowo po najechaniu kursorem myszy na kafelek ze zdjęciem szkoły – wyświetli się informacja o poziomach trzech badanych w dopasowaniu kryteriów: wyniki z matur, atmosfera oraz przyjemność z nauki.

Wyniki z matur – to poziom zdawalności matur z poprzedniego roku a dwa pozostałe kryteria (atmosfrera i przyjemność z nauki) to wynik uzyskany z grupy pytań w ankietach wypełnianych przez uczniów danej szkoły.

 


Krok 3. Modyfikacje dopasowania / dodatkowe kryteria

Na stronie z wynikami możesz rozwinąć sekcję dodatkowe filtry. Gdzie w intuicyjny sposób ustawisz dodatkowe kryteria czy też zmienisz poziom ważności trzech cech wyszukiwania.

Więcej informacji o tym jak działają filtry znajdziesz na tej stronie.


Krok 4. Przeglądanie szczegółów danej szkoły

Klikając w kafelek danej szkoły przejdziesz do strony z jej szczegółami.

A te oprócz danych adresowych, nazwy i rodzaju szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa) obejmują listę dodatkowych informacji, takich jak powtórzenie wyników z Matur (poziom zdawalności), Atmosfery i przyjemności z nauki (średnia z ankiet). Jest także informacja o statusie szkoły (sprawdzona / niesprawdzona). Szkoła sprawdzona to taka której dane zostały zweryfikowane a obliczenia cech 'miękkich’ pochodzą z odpowiednio dużej liczby ankiet wypełnionych przez uczniów danej szkoły.

Dodatkowo znajdziesz trzy ciekawe wyniki oceny szkoły przez uczniów (na podstawie ankiet) pod kątem: Nowoczesność prowadzenia zajęć, jak bardzo uczniowie byliby skłonni polecać swoją szkołę oraz jak uczniowie oceniają możliwość rzeczywistego odpoczynku na przerwach.

Dodatkowo zebraliśmy w portalu listę udogodnień, które udostępnia każda ze szkół. Uwzględniając takie cechy jak Dostęp do drukarki / ksero, Bufet, Przystanek MPK w pobliżu, Miejsce do odpoczynku (kanapy itp.), Udział w Licealiadzie, Sklepik na terenie szkoły, Stojak na rowery, Zajęcia dodatkowe pomagające w nauce czy informacje o poszczególnych rozszerzeniach przedmiotowych które dostępne są w szkole.

W prosty sposób przejdziesz na stronę www danej szkoły. A dodatkowo pokazujemy jak wysoko dana szkoła znajduje się w ogólnopolskim rankingu szkół przyjaznych LGBT.


Model matematyczny – czyli jak to liczymy?

O tym przeczytasz na osobnej stronie – dostępnej tutaj.


Jaka jest aktualność danych i obliczeń w portalu?

Dane o wynikach matur oraz poziomu punktów który pozwalał dostać się do szkoły dotyczą poprzedniego roku. Natomiast wartości wyliczane z badań ankietowych w szkołach są to dane aktualne – z bieżącego roku. Ankiety zbieramy cały czas i wyniki obliczeń aktualizujemy najczęściej w pierwszym tygodniu miesiąca uwzględniając kolejne uzyskane ankiety. To oznacza że z czasem poszczególne poziomy punktów dla danej szkoły mogą się nieznacznie zmieniać, stąd i kolejność na liście dopasowanych szkół może być różna. Warto na portal wracać co jakiś czas i sprawdzać swoje 'ulubione szkoły’.

Dlaczego w takim razie udostępniamy dane a potem aktualizujemy je ponownie na podstawie nowo napływających ankiet?

Ponieważ chcemy dać szansę dopasowania szkół także tym uczniom którzy chcą się zająć tym (na wstępnym etapie) wcześniej – a nie na ostatnią chwilę przed złożeniem deklaracji wyboru szkoły.

Dopasowywarka

Pamiętaj – szukając szkoły dopasowanej do Twoich preferencji użyj dopasowywarki  na głównej stronie.

Wyszkukiwarka

Listę szkół (bez funkcji dopasowywania) znajdziesz tutaj.