Opis parametrów – czyli co jest ważne przy wyborze szkoły średniej

Nie ma jednego najlepszego rankingu, nie ma jednej najlepszej szkoły ponadpodstawowej. Stworzona przez nas dopasowywarka pozwala ocenić szkoły nie tylko po wynikach matur czy też dostępnych udogodnieniach (np. wifi dla uczniów), ale przede wszystkim w oparciu o indywidualne oczekiwania każdego z uczniów z osobna.

Parametry na które wpływa ustawienie 'suwaków’ ważności


Matura (Wyniki z matur)

Dane źródłowe: Dla każdej szkoły przechowujemy wyniki z egzaminu maturalnego, pisanego pod koniec edukacji w liceach i technikach, jakie otrzymuje większość absolwentów. Dane posiadamy z oficjalnych wyników matur za rok poprzedni udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Gdzie sprawdzę wyniki: Wyniki danej szkoły z matur znajdziesz na stronie ze szczegółami danej szkoły.

Jak wyniki z matur wpływają na dopasowanie: używasz tutaj suwaka wskazując jak bardzo ważne są dla Ciebie wysokie wyniki z matur. Pamiętaj że suwak na 80% nie oznacza wyświetlenia tylko szkół, które mają wyniki ponad 80%. Wartość ustawiona suwakiem wskazuje jaką ważność ma dla Ciebie wynik z matur, którą portal uwzględnia w wyliczeniu Dopasowania.


Atmosfera

Dane źródłowe: Dla każdej szkoły obliczamy wskaźnik (o wartościach od 0-100) odzwierciedlając atmosferę występującą w danej szkole średniej. Atmosferę badamy na podstawie ankiet zebranych od uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie odpowiadali (w skali od 1 do 10) na pytania w obszarach takich jak “Relacje między uczniami”, “Udogodnienia dostępne w szkole”, “Polecanie szkoły innemu uczniowi” czy “Współpraca z Nauczycielem”. Następnie średnia ważona z tych odpowiedzi przeliczana jest na wskaźnik Atmosfery w danej szkole.

Gdzie sprawdzę wyniki: Wskaźnik Atmosfery odnajdziesz na stronie ze szczegółami danej szkoły.

Jak wskaźnik atmosfery wpływa na dopasowanie: używasz tutaj suwaka wskazując jak bardzo ważna dla Ciebie jest atmosfera w szkole. Pamiętaj że suwak na 80% nie oznacza wyświetlenia tylko szkół, które mają wskaźnik atmosfery ponad 80%. Wartość ustawiona suwakiem wskazuje jaką ważność ma dla Ciebie atmosfera, którą portal uwzględnia w wyliczeniu Dopasowania. Jeżeli suwak atmosfery ustawisz na 100% a suwak matury na przykład na 50% to szkoła o znacznie lepszych wynikach z matur może być dalej w rankingu jeżeli ma słabo ocenianą przez uczniów atmosferę.


Przyjemność z nauki

Dane źródłowe: Dla każdej szkoły obliczamy wskaźnik (o wartościach od 0-100) odzwierciedlając przyjemność z nauki w danej szkole średniej. Przyjemność jaka płynie z nauki w danej szkole, oceniana jest przez aktualnych uczniów za pomocą ankiet. Informacji dostarczają nam odpowiedzi na pytania w obszarach: “Odpoczynku na przerwach”, “Dzienny czas poświęcony na naukę w czasie wolnym” oraz “sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli”.  Następnie średnia ważona z tych odpowiedzi przeliczana jest na wskaźnik Atmosfery w danej szkole.

Gdzie sprawdzę wyniki: Wskaźnik Przyjemności z nauki odnajdziesz na stronie ze szczegółami danej szkoły.

Jak wskaźnik atmosfery wpływa na dopasowanie: używasz tutaj suwaka wskazując jak bardzo ważna dla Ciebie jest to aby nauka była bardziej przyjemnością niż przymusem. Pamiętaj że suwak na 80% nie oznacza wyświetlenia tylko szkół, które mają wskaźnik przyjemności z nauki na ponad 80%. Wartość ustawiona suwakiem wskazuje jaką ważność ma ta cecha (przyjemność z nauki), którą portal uwzględnia w wyliczeniu Dopasowania. Jeżeli suwak przyjemności ustawisz na 20% a suwak matury na przykład na 80% to szkoła w której uczniowie ocenili przyjemność z nauki na bardzo wysokim poziomie będzie dalej w rankingu jeżeli ma słabsze wyniki z matur (ponieważ ranking w takim przykładzie będzie premiował bardziej szkoły o wysokich wynikach z matur.


Dodatkowe możliwości filtrowania wyników

Punkty

Głównym filtrem dodatkowym jest pole opisane jako: Punkty.

Dane źródłowe: oficjalne minimalne progi punktowe jakie obowiązują przy rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych. W przypadku szkół np. dwujęzycznych progi punktowe w dopasowywaniu są obniżone o wyniki wstępnych egzaminów językowych do tych szkół. Szkoły które nie mają tradycyjnego naboru opartego o punkty (a np. o rekrutację opartą o własne zasady) wartość punktowa to zero i taka szkoła wyświetli się w każdym rankingu z dopiskiem że sposób naboru to: Rekrutacja.

Gdzie sprawdzę wyniki: Wartość punktów z ub. roku dla każdej szkoły znajdziesz na stronie z jej szczegółami.

Jak filtr Punkty wpływa na dopasowanie: W polu tekstowym wpisujesz oczekiwaną przez siebie liczbę punktów jaką możesz uzyskać na koniec edukacji w szkole podstawowej. Ta wartość nie wpływa na obliczenia poziomu dopasowania. Ma charakter filtru – czyli ukrywa w rankingu szkoły, które mają wyższy minimalny próg punktów niż wartość podana przez Ciebie. Innymi słowy nie wyświetla szkół do których przy wskazanym poziomie punktów nie można się było dostać. W portalu podaną przez Ciebie liczbę punktów zwiększamy zawsze o 5 – jako pewien 'bufor’ – dlatego mogą pojawić się w rankingu szkoły które minimalnie przekraczają podany przez Ciebie limit punktów.

Chcąc zobaczyć wszystkie szkoły w zestawieniu wpisz maksymalną liczbę punktów.


Szkoła sprawdzona / niesprawdzona

Czyli czy dane o szkole mamy zweryfikowane na odpowiednim poziomie. Możesz ograniczyć listę szkół według statusu:

Szkoła sprawdzona: szkoła została dokładnie sprawdzona przez nasz zespół, punktacja dotycząca atmosfery i przyjemności z nauki została obliczona na podstawie odpowiednio dużej liczby ankiet wypełnionych przez uczniów tej szkoły

Szkoła niesprawdzona: nie mamy jeszcze odpowiedniej liczby wypełnionych ankiet lub kompletu danych.

Informacja pojawia się na kafelku ze zdjęciem szkoły oraz na stronie ze szczegółami szkoły. W zaawansowanych filtrach (pokaż/ukryj dodatkowe filtry na stronie z wynikami) możesz ograniczyć liczbę wyświetlanych szkół do np. tych sprawdzonych.


Pozostałe filtry

Są na tyle oczywiste że nie musimy ich wyjaśniać.


Dopasowanie

Innowacyjny sposób doboru szkoły dla absolwentów szkół podstawowych. Pomagający w wyborze dalszej ścieżki edukacji, która według zebranych przez nas danych, najlepiej pasuje do Ciebie.

Dopasowanie wyliczamy jako średnią ważoną (z elementem funkcji wykładniczej) wartości trzech parametrów (matura, atmosfera i przyjemność z nauki) oraz ustalonych dla tych parametrów wag zdefiniowanych poprzez suwaki. Szczegółowe informacje na temat modelu matematycznego stojącego za obliczaniem Dopasowania znajdziesz tutaj.

 

Dopasowywarka

Pamiętaj – szukając szkoły dopasowanej do Twoich preferencji użyj dopasowywarki  na głównej stronie.

Wyszkukiwarka

Listę szkół (bez funkcji dopasowywania) znajdziesz tutaj.