Robert


Chcę zostać lokalnym koordynatorem projektu dla naszego miasta z powodu silnej więzi z nim oraz zaangażowaniem we wszelkie rozwiązania, które usprawniają życie jego mieszkańcom. W związku z wykonywaną przeze mnie pracą w Młodzieżowej Radzie Miasta mam możliwości, by dotrzeć do wszystkich uczniów, zarówno szkół średnich, jak i podstawowych. Lubię angażować się w projekty, które pozwalają mi się rozwinąć i być częścią czegoś nowego, jak i wspomóc tym samym innych. Jako iż również stałem przed wyborem szkoły średniej, wiem dokładnie, co czują przyszli uczniowie szkół ponadpodstawowych i chce pomóc im najbardziej jak to tylko możliwe w świadomym i zdecydowanym wyborze.