Radio Poznań


Radio Poznań (dawniej Radio Merkury) to pierwsza poznańska stacja radiowa. Z uwagi na publiczny charakter rozgłośni a także zawiłości własnościowe, przyjmuje się, iż jest ono sukcesorem przedwojennego Radia Poznańskiego. Pierwsza emisja odbyła się 24 kwietnia 1927 o godz. 17. Przez ponad 6 lat radio było autonomiczną jednostką stworzoną i prowadzoną przez lokalnych społeczników. W październiku 1933 poznańska stacja weszła w struktury Polskiego Radia w Warszawie. W okresie powojennym działała jako Radio Poznań (jednym z długoletnich współpracowników był Stanisław Strugarek) w willi przy ul. Berwińskiego 5. Od roku 1989, gdy oczywistym stało się powstanie komercyjnych stacji, w tym także tych lokalnych, stacja zmieniła antenową identyfikację na „Radio Merkury Poznań”. Od 1 października 1993 firma radia brzmiała Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Merkury” spółka akcyjna; 24 kwietnia 2017 radio otrzymało zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zmianę nazwy na Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” (w skrócie „Radio Poznań”).

Od kwietnia 2017 roku znów działa jako Radio Poznań. Przejściowo przez rok używano równolegle obu nazw – Radio Poznań i Radio Merkury. Wygaśnięcie nazwy „Radio Merkury” nastąpiło w kwietniu 2018 roku

Dane kontaktowe