Oliwier


Odkąd sięgam pamięcią lubiłem poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nimi na różne tematy i podejmować dyskusję na temat otaczającego nas świata. Jestem uczniem 2 klasy liceum, który chce zmienić coś w otaczającym go świecie na lepsze. Zawsze przyjemność sprawiały mi wolontariaty i działania na wyższą chwałę otaczających mnie grup społecznych. Działam w Młodzieżowej Radzie Miasta Torunia. Prywatnie trenuję pływactwo, a do moich hobby można zaliczyć oratorstwo, żeglarstwo, oraz czytanie literatury klasycznej.

Dane kontaktowe