Grow Space


O projekcie

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to projekt zainicjowany przez warszawskiego aktywistę, Dominika Kuca, w 2018 roku.

Obecnie Ranking i mapa szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+ działa na platformie, której operatorem jest Fundacja GrowSPACE, a fundatorem – Forbidden Colours we współpracy z Regionem Stołecznym Brukseli). Ranking umożliwia młodzieży wybór przyjaznej, bezpiecznej i otwartej szkoły średniej. Naszym celem jest objęcie Rankingiem całej Europy!

Dane kontaktowe