Zaproszenie do szkoły (Poznań i okolice)

Możesz zaprosić przedstawiciela zespołu Świadomie Wybieram do szkoły. Takie zaproszenie powinno być zainicjowane przez dyrekcję szkoły lub z dyrekcją uzgodnione.

To „szybka ścieżka” do otrzymania statusu „Szkoła sprawdzona” – czyli oznaczenia szkoły dla której mamy komplet niezbędnych informacji (udogodnienia dla uczniów, aktualne dane adresowe, możliwość zrobienia przez nas zdjęć szkoły z wewnątrz) oraz wystarczającą liczbę ankiet wypełnionych przez uczniów (poprosimy o udostępnienie uczniom informacji o ankiecie, mamy przygotowane szablony ulotek informacyjnych) aby móc na podstawie ankiet obliczyć wskaźniki dotyczące przyjemności z nauki oraz atmosfery.

Dodatkowo dyrekcja szkoły otrzyma od nas dane statystyczne z ankiet wypełnionych przez swoich uczniów. Zapewniamy przejrzyste opracowanie graficzne tych danych oraz dane liczbowe do dowolnego wykorzystania przez szkołę. Dane zbieramy anonimowo, a do szkół udostępniamy jedynie diagramy i statystykę zaznaczonych pytań zamkniętych (punktowych). Nie udostępniamy dodatkowych komentarzy zamieszczonych przez uczniów.

Na okoliczność fałszywych zgłoszeń w przypadku każdego formularza rejestrujemy szczegółowe dane zgłoszenia, w tym m.in. adres IP oraz dodatkowe dane teleinformatyczne. 

    Zaproszenie do szkoły

    Szkoła (wymagane - pełna nazwa szkoły) Imię i nazwisko osoby kontaktowej (wymagane) Email (wymagane) Telefon (opcjonalne, zalecane dla szybszego kontaktu)

    Dodatkowe informacje, pytania, propozycja terminu

    Oceń swoją szkołę!

    Jesteś uczniem liceum, technikum lub szkoły branżowej? Pomóż ósmoklasistom dobrze wybrać. Oceń swoją szkołę wypełniając ankietę.