Aktualizacja danych w Twojej szkole

Jeżeli dane na temat danej szkoły są Twoim zdaniem nieaktualne lub błędne pomóż nam to zaktualizować. Wypełnij poniższy formularz podając istotne informacje. Sprawdzimy je i wprowadzimy aktualizacje w systemie. Aby wypełnić formularz nie musisz być pracownikiem szkoły. Zgłoszenie może wysłać każdy (uczeń, nauczyciel).

Jeżeli jesteś pracownikiem szkoły lub dyrekcją – polecamy zaprosić nas do szkoły, aby pomóc w trybie przyspieszonym nadać plakietkę „szkoła sprawdzona”.

Na okoliczność fałszywych zgłoszeń w przypadku każdego formularza rejestrujemy szczegółowe dane zgłoszenia, w tym m.in. adres IP oraz dodatkowe dane teleinformatyczne. 

    Aktualizacja danych o szkole

    Szkoła której dotyczy zgłoszenie (wymagane - pełna nazwa szkoły) Email zgłaszającego (opcjonalne, można przekazać dane anonimowo)

    Proszę opisać które dane są nieaktualne i podać poprawne wartości. Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje. Każdy komentarz będzie pomocny.

    Oceń swoją szkołę!

    Jesteś uczniem liceum, technikum lub szkoły branżowej? Pomóż ósmoklasistom dobrze wybrać. Oceń swoją szkołę wypełniając ankietę.